Valoracions neuropsicològiques

 

Quan hi ha una sospita d’algun tipus de deteriorament cognitiu (pèrdues de memòria, alteracions del llenguatge, dificultats per a concentrar-se…), és necessari realitzar una valoració neuropsicològica completa per tal d’establir un mapatge de totes les funcions cognitives i poder establir així si s’objectiven dèficits significatius, segons nivell educatiu i edat.

La valoració neuropsicològica no és suficient per a realitzar un diagnòstic de demència, però és imprescindible per a que el neuròleg pugui concretar o descartar un diagnòstic d’aquest tipus. Un cop es tinguin els resultats de la valoració neuropsicològica, així com els resultats de les proves de neuroimatge pertinents, serà un metge qui podrà realitzar el diagnòstic i pautar el tractament a seguir.

 

En què consisteix la valoració neuropsicològica?

Es tracta d’una administració de diferents bateries i tests que valoren cadascuna de les nostres funcions cognitives (orientació, atenció, memòria, llenguatge, praxis, gnosis i funcions executives) i que ens permet establir els punts forts i/o deficitaris d’una persona, a nivell cognitiu.

Per a realitzar la valoració es mantenen diverses entrevistes tant amb la persona a avaluar com amb un informador proper a ell, per tal de recollir informació detallada sobre els primers dèficits detectats per l’entorn, el funcionament funcional i social actual, els antecedents mèdics rellevants i l’estat emocional de la persona que està sota sospita de deteriorament.

La obtenció de totes aquestes informacions i resultats estandarditzats, que es facilitaran als interessats en format informe, permeten fer una orientació diagnòstica fiable i establir les línies d’intervenció més adients en cada cas.

 

Oferim la possibilitat de realitzar aquest servei al propi domicili