Tractament

 

Tot i que, a dia d’avui, no existeix cap tractament que permeti curar o revertir l’evolució de la demència, existeixen nombroses intervencions orientades a millorar la vida de les persones amb demència i els seus cuidadors, i a intentar frenar (en la mesura del possible) el curs d’aquest síndrome.

Més enllà del tractament farmacològic per intentar frenar el deteriorament i/o per controlar els possibles trastorns emocionals i conductuals presents, cal posar el focus d’atenció en els tractaments no farmacològics.

L’estimulació cognitiva, per exemple, ha demostrat ser eficaç i un recurs necessari en combinació amb el tractament farmacològic.