Signos de alarma

Dedicar tiempo a escucharnos y a prestar atención a las señales que nuestro propio cuerpo nos envía, nos permitirá detectar la aparición de posibles síntomas tanto físicos como emocionales.

Los signos de alarma a los que deberemos atender son:

  • Augment o disminució de la gana
  • Presència d’ansietat i nerviosisme
  • Tristesa desmesurada
  • Dificultat per a concentrar-nos
  • Dificultat per a retenir informacions
  • Sensació constant de fatiga
  • Dolors físics recurrents
  • Dificultat per respirar
  • Tremolors

Si experimentem algun/s d’aquests signes d’alerta, serà important que detectem què ens està originant aquest malestar i que busquem el recolzament necessari per poder revertir els símptomes. I a FARS sabem com.