Psicoeducació sobre la malaltia d’Alzheimer i altres demències

 

Quan una malaltia neurodegenerativa com l’Alzheimer irromp en el si d’una família, són molts els dubtes que se’ns plantegen.

Obtenir informació fiable i contrastada sobre la mateixa pot ajudar-nos a entendre què li està succeint al nostre familiar, per quins processos passarà i com podem afrontar-la.

Per aquest motiu, una de les funcions principals de FARS se centra en facilitar coneixements (tant teòrics com pràctics) als familiars cuidadors i a la pròpia persona que pateix la malaltia per dotar-los d’estratègies que puguin facilitar el seu dia a dia. A través d’aquest servei formem i resolem dubtes quotidians que amb freqüència ens aborden, buscant així millorar la qualitat de vida de totes les parts implicades.

Oferim la possibilitat de realitzar aquest servei al propi domicili