La figura del cuidador

 

Un 80% de les persones amb Alzheimer viuen al seu domicili, amb un familiar que s’encarrega d’atendre les seves necessitats. Aquest familiar, amb freqüència el cònjuge o un fill, adquireix la figura de cuidador principal, que dedica aproximadament 15 hores diàries a l’atenció del seu familiar amb demència.

Això converteix a les famílies en el principal pilar d’atenció i cura de les persones afectades de demència.