Grups de Suport i Ajuda Mútua per a cuidadors

 

La finalitat d’aquests Grups de Suport i Ajuda Mútua és oferir un espai compartit en el qual persones que comparteixen un mateix problema o dificultat, es reuneixen per intentar superar o resoldre la situació.

 

En aquest sentit, quan hem de tenir cura d’una persona en situació de dependència, sovint ens assalten dubtes, pors i sentiments ambivalents.

Conèixer altres persones que viuen una situació familiar similar, ens permet augmentar els recursos personals per fer front a les dificultats quotidianes, facilitar l’expressió de sentiments i ampliar la nostra xarxa de suport social.

 

Com accedir als Grups de Suport:

Aquestes reunions grupals es realitzen quinzenalment, i tenen una durada d’entre una hora i una hora i mitja.

Abans d’assistir per primera vegada als mateixos, és necessari realitzar una primera visita amb la psicòloga de FARS, qui valorarà cada situació personal, així com la idoneïtat d’assistir a un grup d’aquestes característiques.

Cal tenir en compte que, en alguns casos particulars, pot ser més aconsellable realitzar primer algunes visites psicològiques individuals per a reduir nivells alts d’ansietat, o que l’assistència als grups sigui una activitat paral·lela a l’atenció individual.