Fases de la malaltia

 

Etapa inicial: En aquesta fase sovint els principals símptomes (tendència a tenir oblits i certa desorientació temporal i espacial) passen desapercebuts. La persona en aquest estadi sol mantenir la seva autonomia funcional, si bé comencen a aparèixer alguns errors en les activitats avançades de la vida diària.

Etapa intermèdia: Els símptomes es fan mes evidents i limitadors per l’individu, amb episodis de major desorientació, dificultats per mantenir converses amb correcte contingut i forma, dificultat per a realitzar (sense ajuda) les activitats bàsiques de la vida diària i amb canvis de comportament.

Etapa tardana: La dependència en aquesta fase és total, i pràcticament no mantenen activitats de forma autònoma. En aquest estadi, els dèficits cognitius i funcionals estan totalment generalitzats i requereixen d’assistència 24h del dia. Les principals funcions es veuen afectades, apareixent problemes de comunicació, de mobilitat i incontinència entre altres.