Document de Voluntats Anticipades

 

El Document de Voluntats Anticipades (DVA), o testament vital, és un document mitjançant el qual una persona pot deixar instruccions escrites al metge responsable sobre la manera d’actuar en cas que les circumstàncies físiques o mentals no li permetin expressar la seva voluntat respecte al tipus de tractament que desitja o no rebre.

 

L’objectiu del Document de Voluntats Anticipades (DVA) és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l’hora de respectar-les.

 

Més informació, aquí.