Demència Tipus Alzheimer (DTA)

 

La demència és un síndrome que implica el deteriorament de les funcions cognitives, comportamentals i funcionals, més enllà del que podria considerar-se una conseqüència de l’envelliment normal; creant una interferència en les activitats quotidianes de l’individu. Amb freqüència, aquest síndrome també provoca un deteriorament del control emocional, del comportament social o la motivació; que inclús pot precedir a l’aparició del deteriorament cognitiu.

La malaltia d’Alzheimer, causa de demència més comú, acapara actualment entre el 60% i el 70% dels casos diagnosticats de demència (altres formes freqüents són la demència vascular, la frontotemporal, o la demència per cossos de Lewy).

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa, d’inici insidiós i curs progressiu i irreversible, que es caracteritza generalment per una pèrdua de memòria, així com la dificultat per a recordar conceptes i esdeveniments recents. Progressivament es veuran afectades altres funcions (llenguatge, pensament, conducta i personalitat i/o estat d’ànim), provocant un deteriorament global.

Els primers símptomes poden ser difícils d’identificar, i confondre’s amb simples efectes de l’edat o conseqüència de l’estrès. Per aquest motiu és important que, en cas de dubte, consultem amb un especialista.