Tallers d’Estimulació Cognitiva

 

L’estimulació cognitiva és un conjunt d’activitats programades que pretenen prevenir o enlentir la davallada neuropsicològica en les diferents etapes d’un procés neurodegeneratiu, augmentant l’eficàcia de les funcions preservades.

 

Quins objectius perseguim?

  • Estimular i mantenir les capacitats cognitives
  • Millorar el rendiment cognitiu i funcional
  • Evitar l’aïllament i enfortir les relacions socials
  • Incrementar l’autonomia en les AVDs
  • Estimular la pròpia identitat i autoestima
  • Minimitzar l’estrès i evitar reaccions psicològiques anòmales

 

A qui van dirigits aquests tallers?

A persones grans amb o sense deteriorament cognitiu que volen prevenir o atenuar possibles dèficits deguts a l’edat o a l’inici d’una malaltia neurodegenerativa (com l’Alzheimer).

També van dirigits a persones amb dèficits focalitzats, deguts a un ictus o accident cerebral vascular, així com a lesions secundàries a possibles traumatismes cranials.

 

Com pots accedir-hi?

Abans d’iniciar aquests tallers, es destinarà una primera visita a recollir informacions sobre els dèficits percebuts pel propi pacient i el seu entorn, i a delimitar les àrees afectades i les funcions a treballar.

En funció de cada cas, s’establirà un pla d’actuació personalitzat i consensuat amb el pacient, i s’establirà la freqüència adient de les sessions d’estimulació a realitzar.

 

Oferim la possibilitat de realitzar aquest servei al propi domicili